P1070793.JPG
 
 Hasičský sbor v Chaloupkách byl založen dne 22. dubna 1928 v hostinci p. Alberta Humla. Současně byl zvolen první výbor, který měl 14 funkcionářů, prvním starostou sboru se stal rolník Jan Moutelík. V současné době má členská základna 112 členů, z toho 58 mužů, 18 žen a 36 mladých hasičů. V požárním sportu soutěží družstva mužů, žen a "staré gardy". Sbor má také oddíl mladých hasičů "Plamínek", který byl založen v roce 2004, nyní ho tvoří družstva mladších žáků, starších žáků, dorostenek a dorostenců.
  
 
P1170766.jpg
LETNÍ TÁBOR SMETANOVA LHOTA 2017

Jako každoročně se i letos naši mladí hasiči spolu se svými vedoucími vydali na letní tábor do Smetanovy Lhoty. Letošní tábor proběhl pod vedením Petra a Lenky Jandových a celá výprava zahrnovala celkem 9 dospělých vedoucích, 2 instruktorky a 20 dětí. Počty účastníků se ovšem v průběhu tábora měnily, neboť některé děti či vedoucí přijeli až v průběhu tábora a naopak někdo musel odjet dříve. Tábor proběhl v termínu od neděle 20. srpna 2017 do neděle následující, tedy 27. srpna 2017. Celý týden se nesl v duchu Olympijských her, neboť právě Olympiáda byla tématem letošního ročníku.
Po celý týden byl pro děti připraven bohatý program, který byl výsledkem několikaměsíčního plánování na mnoha schůzkách. Ráno měly děti na programu rozcvičku, po snídani následovalo dopoledne vyhrazené tréninku na podzimní ZPV a štafetu dvojic, a po obědě i po večeři byla pro děti připravena široká škála nejrůznějších sportů, individuálních i kolektivních, vodních i pozemních, známých i méně známých. Děti byly rozděleny do tří družstev a každé z nich si zvolilo jeden ze světových národů, za který poté soutěžilo po celý týden, proti sobě tak soutěžila družstva Ruska, Francie a samozřejmě České republiky.  Děti si vyzkoušely celkem 18 sportů, samozřejmě upravených podle možností : fotbal, biatlon, jezdectví, softbal, lakros, gymnastiku, plavání, boby, curling, běh na lyžích, kroket, orientační běh, golf, bowling, řecko-římský zápas, veslování, desetiboj a skoky do vody.  K tomu byla připravena také vědomostní soutěž, v níž děti hádaly podle indicií naše známé sportovce. Samozřejmě nechyběly ani oblíbené noční bojovky, při nichž nepřišli zkrátka ani vedoucí. K tomu všemu nám přispělo i pěkné počasí, které panovalo po celý týden.
I když nebyl pro děti letos připraven žádný výlet, tak i přesto bylo v táboře o zábavu postaráno a dá se v klidu říct, že si děti i vedoucí ten týden náramně užili a už se nemohou dočkat dalšího ročníku. Na závěr je potřeba poděkovat všem vedoucím za přípravu programu, všem rodičům za perfektní spolupráci, ale i všem ostatním, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném průběhu tábora. Především bychom rádi poděkovali panu Davidu Jarolímovi za půjčení vleku a rovněž za to, že nás na tábor odvezl a zase přivezl. Rovněž bychom chtěli poděkovat paní Janě Štochlové, že nám během tábora se vším pomohla a vycházela nám vstříc. Všem těmto, ale i ostatním lidem, patří velké díky za pomoc při organizaci tohoto velkolepého zájezdu. Příští rok se sem určitě znovu rádi vypravíme…
P1370931.JPG
Recyklujte s hasici.bmp
hasici_titul.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one