P1070793.JPG
 
 Hasičský sbor v Chaloupkách byl založen dne 22. dubna 1928 v hostinci p. Alberta Humla. Současně byl zvolen první výbor, který měl 14 funkcionářů, prvním starostou sboru se stal rolník Jan Moutelík. V současné době má členská základna 112 členů, z toho 58 mužů, 18 žen a 36 mladých hasičů. V požárním sportu soutěží družstva mužů, žen a "staré gardy". Sbor má také oddíl mladých hasičů "Plamínek", který byl založen v roce 2004, nyní ho tvoří družstva mladších žáků, starších žáků, dorostenek a dorostenců.
  
 
P1170766.jpg
P1340621.JPG
I. KOLO HRY PLAMEN - ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI

Podzimní kolo Hry Plamen bylo naplánováno na druhou říjnovou sobotu v katastru SDH Karlštejn. V sobotu 8. října se družstva mladších a starších žáků vydala autobusem do areálu střelnice na Mořině. Podzimní kolo obsahovalo dvě discipliny: ZPV – závod požárnické všestrannosti a štafetu dvojic.
První hlídka v ZPV se startovním číslem 21 ve složení: Matěj Huml, Matěj Tuček, Ondra Pekárek, Jenda Šlapák a Honzík Šlapák vyrazila na trať před 11. hodinou. Na trati, která vedla lesem a měřila asi 3 km, si hoši vedli výborně. Na prvním stanovišti, což byla střelba, nechali celkem 3 špalíky (tj. 3 tr. min.) a 3 trestné minuty nechali za 1x nepřekonané lano. Šest trestných minut byl nejlepší výsledek ze všech hlídek, co se týká zdolávání šesti stanovišť na trati. Za nejlepším běžeckým časem, který mělo družstvo Zaječov A, zaostali o 2 minuty. V celkovém součtu z toho bylo vítězství v této disciplině. Hlídky startovaly po 5-ti minutách. Když první hlídka dobíhala do cíle, druhá ve složení: Ládík Mudra, Adam Kubačák, Michal Sluka, Štěpán Kubrycht a Lukáš Sábel se chystala ke startu. Ta si vedla na trati o něco hůře, ale také je potřeba chlapce z druhé hlídky pochválit za snahu a předvedený výkon na trati. Na střelbě trefil jen Ládík Mudra 2 špalíky, na stanovišti uzlování 2 špatně uvázané uzle, a na stanovišti překonání lana 3 nepřekonaná lana. Obě hlídky patří do jednoho družstva, a tak se do celkového hodnocení započítává 1. místo první hlídky (2. místo Zaječov „A“ a 3. místo Zaječov „B“).
Přehled trestných minut jednotlivých členů hlídek:
Matěj Huml ...0, Matěj Tuček ... 0, Ondra Pekárek ...1, Jenda Šlapák ...1, Adam Kubačák ... 3, Michal Sluka ... 3, Honzík Šlapák ... 4, Štěpán Kubrycht ... 6, Ládík Mudra ... 7, Lukáš Sábel ... 9 trestných minut.
Po doběhnutí druhé hlídky na ZPV a krátkém odpočinku družstvo nastoupilo na start disciplíny štafeta dvojic. Tam došlo ke změně oproti hlídkám v ZPV. Do první štafety přešel Adam Kubačák a do druhé Matěj Huml. Tato sestava byla proto, že na začátku přípravy si Matěj Huml zlomil ruku a sádru mu sundali den před závodem. Po celou dobu přípravy ho na jeho místě zastupoval Adam. Obě štafety běžely současně a výborně. Neudělaly žádnou výraznou chybu. Čas v cíli první štafety byl 78,65 s a čas druhé štafety 96,95 s. První štafetu překonalo jen družstvo Zaječova „A“ o 5,19 s. Pokud by se započítával čas druhé štafety, obsadila by 4. místo v této disciplině. Třetí místo obsadilo družstvo Hýskova s časem 92,09 s.
Do družstva ještě patří a také se celý podzim pilně připravovali: Amálka Lukešová, která byla v dobu konání soutěže nemocná, a Kája Petříček, který byl na místě konání soutěže náhradníkem.
Vystoupení družstva mladších žáků se na podzimním kole velice povedlo. Obsadit ve dvou disciplinách 1. a 2. místo je výborné, ale je třeba neusnout na vavřínech a v příštím roce 2017 v jarním kole se nadále snažit v dalších třech disciplinách. Poděkování patří všem dětem za předvedené výkony a za svědomitou přípravu na tuto soutěž.
P1340656.jpg
Na letošní ročník hry Plamen byli naši starší žáci natěšeni více než kdykoliv předtím. Všichni si byli vědomi toho, že nadvláda Zaječova nemůže trvat věčně a že právě letos by to mohlo skončit. Všechny děti už od svých začátků u hasičů dost vyzrály a pro menší část z nich to byl jejich poslední „Branný závod“ v této kategorii. O motivaci tedy bylo předem postaráno. Pojďme si tedy říci, jak se našim „mladým nadějím“ vedlo v podzimní kole Plamenu.
Nejprve přišly na řadu „dvojičky“, kde „naši“ nakonec startovali (přes zmatky pořadatelů) se startovním číslem 10. Obě hlídky startovaly současně, paralelně vedle sebe. První hlídka (ve složení: Eliška Dostálová, Kačka Vurmová, Kuba Kubačák, Deniska Sluková a Monča Štrenclová) bohužel ve svém pokusu trochu zaváhala, i přesto z toho ale byl velmi pěkný čas 77,18 s. Bohužel i druhá hlídka (ve složení: Kája Štochl, Kuba Šlapák, Marek Huml, Anička Hoskovcová a Janča Pekárková) zaznamenala ve svém pokusu drobnou chybku a nakonec dosáhla času 80,84 s. Oba tyto výkony nakonec znamenaly pro náš sbor 5. místo v celkovém pořadí disciplíny.
Po štafetě požárních dvojic přišel na řadu závod požárnické všestrannosti („ZPV“). Jako první šla na řadu naše druhá hlídka (ve složení: Kačka Vurmová, Janča Pekárková, Anička Hoskovcová, Marek Huml a Kája Štochl). Pokus to nebyl špatný, ale bohužel ani dobrý. 16 trestných minut a celkový čas 40 minut a 45 s rozhodně nebyl důvod ke spokojenosti. Jako druhá se do závodu vydala naše první hlídka (ve složení: Monča Štrenclová, Eliška Dostálová, Kuba Kubačák, Kuba Šlapák a Deniska Sluková). Pokus to byl téměř totožný jako u druhé hlídky. Dokonce 18 trestných minut a celkový čas 40 minut a 33 s taktéž nebyl důvod k velké radosti. Tyto výkony nakonec zajistily našemu družstvu 6. místo v celkovém pořadí této disciplíny.
V konečném zúčtování tedy naše družstvo obsadilo nejprve 5. místo „z dvojiček“ a poté ještě 6. místo z „branného závodu“. Celkový součet pořadí se tedy zastavil na čísle 11, což je naprosto stejný výsledek jako v minulém roce. Vidina 1. místa se po tomto dni značně vzdálila, ovšem nic není nemožné a v jarním kole je rozhodně o co bojovat. Každopádně bychom rádi poděkovali všem závodníkům za
jejich obětavé výkony. I když to tentokrát nebylo „to pravé ořechové“, snaha a příkladná reprezentace našeho sboru se nikomu odepřít nedá. Těšme se tedy na jarní (závěrečnou) část, kde se o všem rozhodne!
Recyklujte s hasici.bmp
hasici_titul.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one