P1070793.JPG
 
 Hasičský sbor v Chaloupkách byl založen dne 22. dubna 1928 v hostinci p. Alberta Humla. Současně byl zvolen první výbor, který měl 14 funkcionářů, prvním starostou sboru se stal rolník Jan Moutelík. V současné době má členská základna 112 členů, z toho 58 mužů, 18 žen a 36 mladých hasičů. V požárním sportu soutěží družstva mužů, žen a "staré gardy". Sbor má také oddíl mladých hasičů "Plamínek", který byl založen v roce 2004, nyní ho tvoří družstva mladších žáků, starších žáků, dorostenek a dorostenců.
  
 
P1170766.jpg

Staročeské máje

STAROČESKÉ MÁJE V CHALOUPKÁCH 2015
Chaloupecké „Staročeské máje“  se letos konaly v sobotu 23. května a zúčastnilo se jich celkem 56 tanečníků, z toho byly 4 kolony starších a 3 kolony dětí. Májovníci byli Jana Hlavová a Petr Janda za starší a za malé děti Anička Hoskovcová s Honzou Vlčkem. I tentokrát se na chaloupeckém hřišti tančily dvě besedy – česká i moravská.
Program májů probíhal podle léty osvědčeného scénáře. Již v pátek navečer byly na chaloupeckém hřišti postaveny dvě májky, jedna pro starší májovníky a jedna pro děti. Májky byly po celou noc ostražitě hlídány staršími májovníky.
V sobotu ráno v 9 hodin vyšli starší májovníci  na zvaní po okolních osadách : obešli postupně Malou Vísku, Neřežín, Ptákov, Kocandu a naposled Chaloupky. Doprovázel je ozdobený vůz s koňmi pana Hermana a k tomu vyhrávala kapela Litavanka. Na zdárný průběh zvaní dohlíželi čtyři drábi. V každé osadě na návsi kapela zahrála a májovníci zatančili sólo. Zvaní probíhalo ve výborné náladě a bylo  zakončeno asi v 15.30 hodin v hospodě na Chaloupkách.
V 17.00 hodin pak vyšel průvod všech osmi kolon májovníků s kapelou na místní hřiště. Úvod programu patřil Kecalovi v podání p. Libora Dbalého, který divákům přednesl veselou básničku. Potom kapela zahrála sólo pro májovníky a po něm už přišly na řadu obě besedy: nejprve tradiční česká a po ní v premiéře i moravská beseda. Za výtečné vystoupení byli tanečníci, zejména ti nejmenší, odměněni velkým potleskem.
Po besedách přišlo na řadu porážení obou májí a chlapci mezi sebou svedli tradiční boj o špičky, zvítězili Ondra Dobrý a Tomáš Kail. Nakonec  Kecal  společně s oběma májovnicemi vylosoval výherce obou májek, pro vítěze špiček pak zahrála Litavanka sólo. Tím skončil program na hřišti a májovníci i s kapelou odešli průvodem do hospody.
Od 20.00 hodin se potom konala v sále hostince na Chaloupkách májová veselice za doprovodu kapely SEPARACE. Zábava přilákala kromě májovníků ještě 110 platících a jako vždy se hrálo a tančilo do časných ranních hodin.
lidornam-x.gif
Nyní bychom chtěli poděkovat všem lidem, co se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci a zabezpečení Májů :
 
  • Obrovský dík patří zastupitelům Obecního úřadu v Chaloupkách, kteří nám poskytli finanční příspěvek na zapůjčení krojů pro májovníky.
  • Velké poděkování patří drábům – Pavlovi Procházkovi, Karlovi Štochlovi a Tomášovi Kubačákovi za ochotu, obětavost a trpělivost.
  • Děkujeme Pavlovi Procházkovi za poskytnutí nádherných fotografií ze zvaní i z besedy a oběma manželům Procházkovým navíc za pomoc při přípravách na máje i při následném úklidu hřiště.
  • Děkujeme rodině Merhautových a Vajnerových z Ptákova, kteří nám jako každý rok ochotně poskytli zázemí v podobě venkovního posezení a připraveného občerstvení.
  • Děkujeme p. Liborovi Dbalému, který nám zapůjčil svoji aparaturu k hudební produkci pro diváky na hřišti, zahrál českou i moravskou besedu a skvěle se zhostil role Kecala.
  • Děkujeme rodině Matouškových z Neřežína, ke kterým si každý rok  dáváme občerstvení.
  • Poděkování patří také rodičům dětí za trpělivost a spoustu volného času, který věnovali nedělním nácvikům.
  • Mnohokrát děkujeme všem občanům Chaloupek, Malé Vísky, Neřežína, Ptákova, Kocandy a okolních obcí za jakýkoliv  finanční obnos,  kterým přispěli májovníkům, a za jejich vstřícnost, ochotu a podporu.
  • Největší poděkování patří jako vždycky májovníkům - starším především za naprosto pohodové zvaní a všem společně patří poklona za to, jak skvěle si nacvičili a zatančili obě besedy. 

Těšíme se na příští rok !
098.JPG
017.JPG
P5210285.JPG
006.JPG
P5210315.JPG
289.JPG
P5210359.JPG
P5210339.JPG
Recyklujte s hasici.bmp
hasici_titul.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one