P1380208.jpg
 
 Hasičský sbor v Chaloupkách byl založen dne 22. dubna 1928 v hostinci p. Alberta Humla. Současně byl zvolen první výbor, který měl 14 funkcionářů, prvním starostou sboru se stal rolník Jan Moutelík. V současné době má členská základna 122 členů, z toho 60 mužů, 22 žen a 40 mladých hasičů. V požárním sportu soutěží družstva mužů, žen a "staré gardy". Sbor má také oddíl mladých hasičů "Plamínek", který byl založen v roce 2004, nyní ho tvoří družstva přípravky, mladších žáků, starších žáků, dorostenek a dorostenců.
  
 
IMG_2689.jpg

Rubriky

Štochl Karel

starosta

Burda Filip

náměstek starosty

Pekárek Milan

velitel, vedoucí mládeže

Janda Milan

jednatel

Chvojka Jiří

vedoucí mládeže

Jandová Lenka

hospodářka, kronikářka

Ryšavý Ladislav

preventář

Novák Ondřej

člen

Hausner Zdeněk

člen

Chvojka Vladimír

předseda revizní komise

Burda Jindřich

člen revizní komise

Pražák Vladimír

člen revizní komise, kulturní referent

Štochl Karel

starosta

Burda Filip

náměstek starosty

Pekárek Milan

velitel, vedoucí mládeže

Janda Milan

jednatel

Chvojka Jiří

vedoucí mládeže

Jandová Lenka

hospodářka, kronikářka

Ryšavý Ladislav

preventář

Novák Ondřej

člen

Hausner Zdeněk

člen

Janda Petr

člen

Chvojka Vladimír

předseda revizní komise

Pražák Vladimír

člen revizní komise, kulturní referent

Burda Jindřich

člen revizní komise

Založení hasičského sboru v Chaloupkách

Připomeňme si, jak lidé v minulosti bránili požárům, které jim ničily nejen majetek, ale mnohdy i životy. Technické vybavení žádné neměli. Ohně hasili kbelíky, kterými přinášeli vodu. Teprve císař Josef II. v hasičském řádu nařídil zřídit vodní nádržky na návsích. Začaly se používat ruční stříkačky. První dobrovolný hasičský sbor byl v Čechách ustanoven v roce 1864 ve Velvarech. To byl vlastně začátek organizovaného nástupu společnosti proti nebezpečí požárů.

V neděli 11. září 1927 vznikl v Chaloupkách požár, kterému padla za oběť tři stavení. Teprve tato zkušenost, kdy se obyvatelé přesvědčili o své bezmocnosti a bezbrannosti, kdy bez stříkačky a bez vycvičených hasičů nedokázali bojovat proti živlu, kterým oheň je, přivedla jednající strany k rozumu.

Na občanskou schůzi 22. dubna 1928 byli pozváni zástupci Hasičské župy Podbrdska a členové Sboru hasičů z Komárova. Na schůzi došlo k volbě výboru nového sboru aklamací. Sbor hasičů našel podporu u 30 činných a 43 přispívajících členů.

Když byl zvolen výbor, pustili se hasiči do práce. Nejprve si postavili novou zbrojnici. Byla zakoupena hasičská stříkačka. Dne 19 září 1928 zažila nová stříkačka svůj první křest při požáru v Kvani. Zásahu hasičského sboru se dostalo všeobecného uznání.

Hasiči se významně podílejí na kulturním životě. Vždyť v roce 1998, v roce 70. výročí vzniku, pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Chaloupkách již 62. ples.

Populární byly i masopustní zábavy s průvody masek, které obcházely všechny osady obce.

Mladí členové Sboru do dnešních dnů udržují tradici staročeských májí.

Sbor hasičů tradičně doprovází na poslední cestě své zemřelé členy a vzdává jim tak patřičnou úctu.

Následkem okupace a válečným stavem ochabla činnost všech spolků a organizací. Také aktivity hasičů se omezily. Nepořádaly se zábavy a plesy. V posledních letech okupace se nekonaly žádné schůze a ani valné hromady.

Politické události v roce 1948 bezprostředně nezasáhly do činnosti sboru.

Od roku se užívá označení ČSPO - místní jednota. Už se neuvádí označení hasič, ale požárník.

Na oslavy výročí se v Chaloupkách nikdy nezapomněli. Každých deset let vzpomněli rok 1928, kdy byl Sbor založen. Oslavy měly různý program, ale zpravidla nechyběly soutěže, ukázky techniky, výstavy dokumentů a večer taneční zábava.

Se změnou politického zřízení v naší republice přišly i změny do požárnické organizace. Byla provedena změna názvu Vrátil se původní název Sbor dobrovolných hasičů. Začalo se opět používat název hasič. V roce 1998, to je v roce 70. výročí Hasičského sboru v Chaloupkách, je registrováno sedmdesát řádných členů a členů přispívajících.
Připomeňme si, jak lidé v minulosti bránili požárům, které jim ničily nejen majetek, ale mnohdy i životy. Technické vybavení žádné neměli. Ohně hasili kbelíky, kterými přinášeli vodu. Teprve císař Josef II. v hasičském řádu nařídil zřídit vodní nádržky na návsích. Začaly se používat ruční stříkačky. První dobrovolný hasičský sbor byl v Čechách ustanoven v roce 1864 ve Velvarech. To byl vlastně začátek organizovaného nástupu společnosti proti nebezpečí požárů.
 
V neděli 11. září 1927 vznikl v Chaloupkách požár, kterému padla za oběť tři stavení. Teprve tato zkušenost, kdy se obyvatelé přesvědčili o své bezmocnosti a bezbrannosti, kdy bez stříkačky a bez vycvičených hasičů nedokázali bojovat proti živlu, kterým oheň je, přivedla jednající strany k rozumu.
 
Na občanskou schůzi 22. dubna 1928 byli pozváni zástupci Hasičské župy Podbrdska a členové Sboru hasičů z Komárova. Na schůzi došlo k volbě výboru nového sboru aklamací. Sbor hasičů našel podporu u 30 činných a 43 přispívajících členů.
 
Když byl zvolen výbor, pustili se hasiči do práce. Nejprve si postavili novou zbrojnici. Byla zakoupena hasičská stříkačka. Dne 19 září 1928 zažila nová stříkačka svůj první křest při požáru v Kvani. Zásahu hasičského sboru se dostalo všeobecného uznání.
 
Následkem okupace a válečným stavem ochabla činnost všech spolků a organizací. Také aktivity hasičů se omezily. Nepořádaly se zábavy a plesy. V posledních letech okupace se nekonaly žádné schůze a ani valné hromady.
 
Politické události v roce 1948 bezprostředně nezasáhly do činnosti sboru.
 
Od roku 1950 se užívá označení ČSPO - místní jednota. Už se neuvádí označení hasič, ale požárník.
 
Na oslavy výročí se v Chaloupkách nikdy nezapomněli. Každých deset let vzpomněli rok 1928, kdy byl Sbor založen. Oslavy měly různý program, ale zpravidla nechyběly soutěže, ukázky techniky, výstavy dokumentů a večer taneční zábava.
 
Se změnou politického zřízení v roce 1989 v naší republice přišly i změny do požárnické organizace. Byla provedena změna názvu Vrátil se původní název Sbor dobrovolných hasičů. Začalo se opět používat název hasič. V roce 1998, to je v roce 70. výročí Hasičského sboru v Chaloupkách, je registrováno sedmdesát řádných členů a členů přispívajících.
Založení hasičského sboru v Chaloupkách
Bez názvu.jpg
10918988_1727885330771277_784033900783548133_o.jpg
banner-podporujeme-200x200.gif
19-0125_CRDM_72hodin_claim_cerna.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one