P1380208.jpg
 
 Hasičský sbor v Chaloupkách byl založen dne 22. dubna 1928 v hostinci p. Alberta Humla. Současně byl zvolen první výbor, který měl 14 funkcionářů, prvním starostou sboru se stal rolník Jan Moutelík. V současné době má členská základna 116 členů, z toho 61 mužů, 23 žen a 32 mladých hasičů. V požárním sportu soutěží družstva mužů, žen a "staré gardy". Sbor má také oddíl mladých hasičů "Plamínek", který byl založen v roce 2004, nyní ho tvoří družstva mladších žáků, starších žáků a dorostenek.
  
 
P1320878.jpg

ZMĚNA V PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ OD ROKU 2018


Od letošního roku má každý člen sboru povinnost sám uhradit členský příspěvek na rok 2018. 

Výše příspěvků je 200,- Kč za dospělého člena a 100,- Kč za dítě do 18 let a studenta do 26 let.

Částku je možné uhradit následujícími způsoby :

  1. v hotovosti do pokladny sboru (osobně u hospodářky sboru Lenky Jandové) nebo
  2. bankovním převodem na účet sboru  u České spořitelny, a.s., pobočka Hořovice.

 Platební údaje jsou následující :

• číslo účtu : 4262004309/0800

• variabilní symbol : 20182111

• do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno

• příspěvky za více členů rodiny můžete zaslat jednou částkou

• splatnost příspěvků je nejpozději do 31.3.2018.


Děkujeme za spolupráci.

Recyklujte s hasici.bmp
hasici_titul.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one