P1380208.jpg
 
 Hasičský sbor v Chaloupkách byl založen dne 22. dubna 1928 v hostinci p. Alberta Humla. Současně byl zvolen první výbor, který měl 14 funkcionářů, prvním starostou sboru se stal rolník Jan Moutelík. V současné době má členská základna 116 členů, z toho 61 mužů, 23 žen a 32 mladých hasičů. V požárním sportu soutěží družstva mužů, žen a "staré gardy". Sbor má také oddíl mladých hasičů "Plamínek", který byl založen v roce 2004, nyní ho tvoří družstva mladších žáků, starších žáků a dorostenek.
  
 
P1320878.jpg
P1380428.JPG
ÚKLID „MATKY PŘÍRODY“ 
 

Tak jako v minulém roce, tak i v tom letošním se naši mladí hasiči zúčastnili podzimního úklidu „matky přírody“, který se letos konal v sobotu 15. října 2017. I v letošním roce byli všichni účastníci rozděleni do 3 skupin. 
První skupina se pod vedením Aleny Jílkové vydala vyčistit lesík pod hospodou a část okolí Záskalského rybníka. Zaměřili se zejména na břeh "u hrušky", neboť si místní občané již stěžovali na obrovský nepořádek, který se zde nashromáždil za léto. Děti také nakonec pouze na tomto místě nasbíraly celkem sedm pytlů odpadků všeho druhu.

Druhá skupina pod vedením Milana Jandy, Petra Procházky a Lukáše Burdy dostala za úkol vyčistit lesík nad Chaloupkami, zejména kolem studánky a nad ubytovnou a pak také okolí hlavní cesty z Chaloupek do Neřežína. Třetí skupina s vedoucími Lenkou Jandovou, Tomášem Šlapákem, Míšou Jílkovou a Davidem Štrenclem se vydala na obvyklou trasu ke Hvozdcům - cestu od Hvozdců k rozcestí nad Mrtníkem, ale i cestu vedoucí k rybníku Noviny a odtud k Záskalskému rybníku, kde ještě dočistila opačnou část jeho okolí. Všechny tři skupiny se potom sešly u hasičské zbrojnice, kde naskládaly nasbíraný odpad na obecní valník, a rozešly se k domovům. Odpad byl potom pracovníky obecního úřadu odvezen na skládku.

P1350906.JPG

UKLIĎME SVĚT - UKLIĎME ČESKO 2017 

V každém roce se naši mladí hasiči zúčastní kromě soutěží a výletů také různých brigád. V sobotu 8. dubna 2017 probíhala po celé republice akce s názvem „Ukliďme Česko“. Zúčastnila se ho celá řada dobrovolníků, tak se vedoucí našich mladých hasičů rozhodli zapojit se do akce také. Po registraci na webové stránky organizátorů jsme obdrželi propagační materiály a diplomy pro účastníky a mohli jsme začít.
Všichni účastníci byli hned na začátku rozděleni do 3 pracovních skupin. První skupina (převážně mladších žáků) se pod vedením Davida a Aleny Jílkových vypravila uklidit okolí Záskalské přehrady. Zbylé 2 skupiny (převážně starších žáků) se pod vedením Petra a Milana Jandových, Davida Štrencla a Lukáše Burdy vydali uklízet směrem k Hvozdcům. Uklidili zde jednak cestu vedoucí od Hvozdců k rozcestí nad Mrtníkem, ale i cestu vedoucí k rybníku Noviny a odtud též k rozcestí nad Mrtníkem, kde se nakonec obě skupiny setkaly. Veškerý odpad odvážel autem Karel Štochl a unavené a poctivě pracující děti nakonec rozvezl do jejich domovů Milan Pekárek. Všemi třemi skupinami byla nasbírána spousta odpadu, který byl poté shromážděn na sběrném místě obecního úřadu na Chaloupkách a v průběhu týdne odvezen na skládku komunálního odpadu.

 
Recyklujte s hasici.bmp
hasici_titul.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one