P1380208.jpg
 
 Hasičský sbor v Chaloupkách byl založen dne 22. dubna 1928 v hostinci p. Alberta Humla. Současně byl zvolen první výbor, který měl 14 funkcionářů, prvním starostou sboru se stal rolník Jan Moutelík. V současné době má členská základna 122 členů, z toho 60 mužů, 22 žen a 40 mladých hasičů. V požárním sportu soutěží družstva mužů, žen a "staré gardy". Sbor má také oddíl mladých hasičů "Plamínek", který byl založen v roce 2004, nyní ho tvoří družstva mladších žáků, starších žáků, dorostenek a dorostenců-jednotlivců.
  
 
P1320878.jpg
DSC_0859.jpg
BRIGÁDA NA ÚKLID PŘÍRODY 2018 
 

Tak jako v minulém roce, tak i v tom letošním se naši mladí hasiči zúčastnili podzimního úklidu přírody v okolí Chaloupek, který se letos konal v sobotu 14. října 2018. I v letošním roce byli všichni účastníci rozděleni do 3 skupin. 

První skupina mladších žáků se pod vedením Davida a Aleny Jílkových vydala vyčistit lesík pod hospodou a okolí Záskalského rybníka. Zaměřili se zejména na břeh "u hrušky", neboť si místní občané již stěžovali na obrovský nepořádek, který se zde nashromáždil za léto. Děti také nakonec pouze na tomto místě nasbíraly celkem sedm pytlů odpadků všeho druhu. Odtud pokračovaly do Neřežína a zde uklidily ještě okolí parkoviště u mlýna.
Druhá skupina starších žáků pod vedením Karla Štochla, Jindřicha Burdy, Davida Štrencla a Tomáše Šlapáka šli směrem do Malé Vísky, kde sbírali odpadky v lese kolem hlavní silnice, odtud se vydali přes "Zuzanu" do Neřežína a pak zamířili zpět na Chaloupky, přičemž uklidili okolí hlavní komunikace.
Třetí skupina dorostenek s vedoucími Petrem Jandou, Petrem Procházkou a Lukášem Burdou se vydala na trasu na Ptákov, kde sešli do spodních chat a zde vysbírali odpadky na veřejném prostranství, odtud se pak vydali na Kocandu a dále lesní cestou až nad Chaloupky, kde skončili u studánky a uklidili její okolí.
Všechny tři skupiny se potom sešly u hasičské zbrojnice, kde naskládaly nasbíraný odpad na obecní valník, a rozešly se k domovům. Odpad byl potom pracovníky obecního úřadu odvezen na skládku.

P1350906.JPG

UKLIĎME SVĚT - UKLIĎME ČESKO 2017 

V každém roce se naši mladí hasiči zúčastní kromě soutěží a výletů také různých brigád. V sobotu 8. dubna 2017 probíhala po celé republice akce s názvem „Ukliďme Česko“. Zúčastnila se ho celá řada dobrovolníků, tak se vedoucí našich mladých hasičů rozhodli zapojit se do akce také. Po registraci na webové stránky organizátorů jsme obdrželi propagační materiály a diplomy pro účastníky a mohli jsme začít.

Všichni účastníci byli hned na začátku rozděleni do 3 pracovních skupin. První skupina (převážně mladších žáků) se pod vedením Davida a Aleny Jílkových vypravila uklidit okolí Záskalské přehrady. Zbylé 2 skupiny (převážně starších žáků) se pod vedením Petra a Milana Jandových, Davida Štrencla a Lukáše Burdy vydali uklízet směrem k Hvozdcům. Uklidili zde jednak cestu vedoucí od Hvozdců k rozcestí nad Mrtníkem, ale i cestu vedoucí k rybníku Noviny a odtud též k rozcestí nad Mrtníkem, kde se nakonec obě skupiny setkaly. Veškerý odpad odvážel autem Karel Štochl a unavené a poctivě pracující děti nakonec rozvezl do jejich domovů Milan Pekárek. Všemi třemi skupinami byla nasbírána spousta odpadu, který byl poté shromážděn na sběrném místě obecního úřadu na Chaloupkách a v průběhu týdne odvezen na skládku komunálního odpadu.


 
Recyklujte s hasici.bmp
banner-podporujeme-200x120.gif
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one