P1380208.jpg
 
 Hasičský sbor v Chaloupkách byl založen dne 22. dubna 1928 v hostinci p. Alberta Humla. Současně byl zvolen první výbor, který měl 14 funkcionářů, prvním starostou sboru se stal rolník Jan Moutelík. V současné době má členská základna 122 členů, z toho 60 mužů, 22 žen a 40 mladých hasičů. V požárním sportu soutěží družstva mužů, žen a "staré gardy". Sbor má také oddíl mladých hasičů "Plamínek", který byl založen v roce 2004, nyní ho tvoří družstva mladších žáků, starších žáků, dorostenek a dorostenců-jednotlivců.
  
 
P1320878.jpg
IMG_9537.JPG
VÝLET NA TITANIC

V sobotu 2. března 2019 jsme se s dětmi vydali na plavbu Titanicem, tedy přesněji řečeno na světovou výstavu Titanic do Brna, která se konala v České republice naposledy. Cesta z Hořovic do Prahy a následně do Brna byla díky rychlíkům příjemná a svižná, i když díky jednomu panu průvodčímu o hodinu delší, ale přesto jsme v poledne dorazili na brněnské Výstaviště a mohli se "nalodit".
U vstupu na výstavu jsme každý dostali palubní lístek se jménem skutečného pasažéra slavné lodi a na konci výstavy jsme se dozvěděli, který "z nás" tuto katastrofu přežil a kdo ne. Výstava byla úžasná, prohlédli jsme si model lodi, kajuty pro cestující jednotlivých tříd, známé schodiště a chodbu z filmu, dozvěděli jsme se mnoho zajímavých i neuvěřitelných informací a zkusili jsme na vlastní kůži teplotu ledovce. Na konci výstavy jsme se mohli vyfotit na přídi lodi přesně jako ve slavném filmu.
Při zpáteční cestě jsme měli díky zpoždění vlaku dvouhodinovou zastávku v Praze na "Hlaváku", ale děti si ji vesele zkrátily tanečním vystoupením pro turisty  Okolo půl jedenácté večer jsme se všichni unavení, ale plní dojmů vrátili domů s rozhodnutím, že to nebyl určitě poslední výlet, protože se všem moc líbil.
DSC_0598.jpg

SILVESTROVSKÝ POCHOD 2018
 

Dne 29. prosince 2018 jsme se již tradičně pokusili poshazovat kila nabraná přes vánoční svátky a vyrazili jsme na trdiční Silvestrovský pochod. Sešlo se nás celkem 24 lidí a tři psi. Vyrazili jsme od hasičárny přes hráz, okolo Záskaláku a po silnici k hradu Valdek. 

U hradu jsme lehce posvačili, prolezli hrad a vyrazili dále k Jindřichově skále, cestou jsme minuli malebný Valdecký rybník. Na ohništi u vyhlídky na Jindřišce jsme si opekli donesené buřtíky a odpočinuli si. Potom už jsme se vydali zpět k domovu, část se vydala po silnici a část přes pole do Neřežína a pak po silnici do Chaloupek. U hasičárny, kde jsme se rozloučili, jsme měli v nohách krásných 12 kilometrů. Dodatečně děkujeme za účast a přejeme všem mnoho štěstí do roku 2019.

47490283_1994345620647696_7191992014974484480_n.jpg

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 2018

V pátek 7. prosince 2018 se od 17 hodin konala v sále chaloupecké hospody tradiční „Mikulášská besídka“, kterou pro děti uspořádal místní Obecní úřad. Besídky se zúčastnilo celkem asi 30 dětí i dospělých z Chaloupek i okolních obcí, mezi nimi i někteří Plamínci, zejména ti nejmenší. 

Na úvod besídky bylo pro děti připraveno loutkové divadelní představení, po jeho skončení přišli do sálu Mikuláš dva čerti a po chvilce strašení se pustili do nadělování. Každé z přítomných dětí dostalo za básničku nebo písničku vánoční balíček se sladkostmi. 

20180922_132605.JPG

VÝLET DO AQUAPARKU V ČESTLICÍCH 2018
 

V pátek 23. listopadu 2018 jsme se s mladými hasiči vydali na již tradiční výlet do aqaparku v Čestlicích.  Pro děti je to forma odměny za předchozí úklid přírody a příkladnou reprezentaci sboru. Jelikož se výlet konal místo školního vyučování, těšily se děti dvojnásobně.

Po příchodu do bazénu se děti rozprchly na všechny strany a užívaly si hojně vodních radovánek. Nejvíc se jim jako obvykle líbilo na tobogánech, kdežto vedoucí relaxovali ve vířivkách, saunách a kavárnách. Kdo měl hlad nebo chuť, mohl využít místní restauraci nebo také zmrzlinový bar. Děti s vedoucími dováděly ve vodním ráji celý den, domů jsme dorazili okolo půl osmé. Také tentokrát se zájezdu zúčastnilo i několik rodičů, takže jsme bez problémů naplnili celý autobus. Dopravu nám pomohl zajistit Obecní úřad Chaloupky, neboť uhradil výdaj na autobus, který řídil Milan Pekárek.

43390246_1928951740521776_7439408429308837888_o.jpg

CHALOUPECKÁ STOPA 2018
 

V neděli dne 21. října 2018 se uskutečnil další ročník oblíbeného turistického pochodu Chaloupecká stopa. Přesně v osmé hodině ranní dorazili první účastníci a za chladného, ale jinak moc hezkého podzimního rána vyrazili od zahrádky chaloupecké restaurace na trasu pochodu. 

Na nových trasách dlouhých 18 701 stop (5,7 km), 39 042 stop (12 km) a 50 197 stop (15,3 km) jim měla pomoci jen mapka a tatranka, které dostali na startu. Zbytek už byl na nich. Jako každým rokem si účastníci mohli trasu vybrat sami až těsně na místě rozcestníku cest. Po trase bylo rozmístěno 7 kontrolních stanovišť s tématem „Výročí 100 let Československa“, jež museli účastníci najít a zapsat název stanoviště do mapky. Stanoviště byly: KS1 - 1918 Vznik Československa, KS2 - 1935-1938 Pohraniční opevnění, KS3 - 5. května 1945 Pražské povstání, KS4 - 1978 – První Čech ve vesmíru, KS5 - 1968 Pražské jaro, KS6 - 1. ledna 1993, KS7 - 2018 Výročí vzniku Československa.  
Počasí nám letos celkem přálo a pochodu se letos zúčastnilo 90 lidí, 11 psů a 5 kočárků. Po úspěšném absolvování pochodu jsme se opět sešli u hospody, kde účastníci dostali pamětní listinu, upekli si buřty a dali si horký čaj. Zde si účastníci po dlouhé cestě odpočali u ohně a v 15:30 téhož dne byl pochod oficiálně ukončen.

IMG_4101.JPG
UKONČENÍ SEZONY 2017-2018

O posledním červnovém víkendu 27. - 28. června víkendu jsme se v našem sboru rozloučili s právě uplynulou a velmi úspěšnou sezónou. Sraz dětí byl v sobotu 27. června v 10.00 hodin u hasičské zbrojnice, kde jsme měli původně stanovat, ale počasí nám nepřálo, a tak jsme díky vstřícnosti pana starosty nakonec mohli přespat na obecním úřadě. 

Poté, co si děti uložily věci a připravily nocleh, se všichni přesunuli na hřiště, kde David Jílek s ostatními vedoucími připravil novou hrou na motivy TFA. Celé odpoledne jsme se bavili a zkoušeli jednotlivé disciplíny na prověření fyzické kondice, které se dětem moc líbila a rozhodně to nebylo naposledy, co jsme tuto hru vyzkoušeli. Večer jsme opékali buřty, slavnostně pasovali na starší žáky a dorostence ty, kterých se to týkalo a den jsme zakončili bojovkou pro mladší žáky, kterou všichni krásně zvládli.
V neděli se konal miniturnaj ve fotbálku, který také měl velký úspěch a děti moc bavil. Po obědě jsme se již rozloučili a rozešli se do svých domovů. Ještě jednou moc děkujeme za azyl na obecním úřadě, dětem moc děkujeme za celoroční snahu, docházku a disciplínu, přejeme dětem i rodičům krásné prázdniny a moc se těšíme na každoroční Smetanku.

IMG_2783.jpg
DĚTSKÝ DEN 2018

V pátek 1. června a v sobotu 2. června se výbor sboru rozhodl uspořádat pro malé hasiče i ostatní děti oslavu dětského dne. Ta se mohla uskutečnit jen proto, že jsme měli volný víkend, v němž nebyla žádná soutěž. Akce proběhla ve spolupráci s členy FK Chaloupky, kteří po oba dva dny zajišťovali stánek s občerstvením, a s Obecním úřadem Chaloupky, který zorganizoval zejména páteční letní kino.

V pátek večer bylo na programu pojízdné letní kino, začátek promítání byl ve 21.30 hodin a diváci mohli zhlédnout film "Jumanji - vítejte v džungli". Tato novinka přilákala do sportovního areálu v Chaloupkách přes stovku dětí i dospělých nejen z Chaloupek, ale i z okolních obcí. 
Druhý den v sobotu se od 13 hodin konalo na hřišti zábavné odpoledne plné her a soutěží pro děti. Byly zde dva skákací hrady, které nám bezplatně zapůjčil Mikroregion Hořovicka, a dále několik stanovišť, na nichž si děti i dospělí mohli vyzkoušet své dovednosti. Za každé splnění úkolu dostaly děti sladkost za odměnu. Bohužel účast byla malá, přišlo celkem asi 25 dětí a některých rodičů, takže celá akce připravovaná hlavně pro místní zřejmě nevzbudila takový zájem, což byla určitě škoda.
Nicméně ti, co přišli, si užili spoustu zábavy a legrace za krásného počasí a určitě nelitovali.

IMG_1504.jpg
„MÁJOVÉ POSEZENÍ" V DOMOVĚ NA VÝSLUNÍ V HOŘOVICÍCH

Ve čtvrtek 24. května 2018 se v Domově Na Výsluní v Hořovicích uskutečnilo „Májové posezení", které zde probíhá každým rokem, a naši nejmenší májovníci dostali opět pozvání, aby přijeli zatančit besedu obyvatelům domova. Vystoupení se konalo v 15 hodin a zúčastnily se ho dvě kolony nejmenších dětí. 

Letos nám počasí bohužel nepřálo, děti musely tančit ve vnitřním vestibulu. V domově panovala výborná nálada, k poslechu hrála živá kapela a pro seniory bylo připraveno pohoštění. Malí tanečníci zvládli svoje vystoupení na výbornou, tančila se česká i moravská beseda a děti za obě sklidily velký potlesk. Kromě toho dostaly ještě občerstvení - klobásy, limonádu a koláč. Děkujeme všem zaměstnancům domova za vlídné přijetí a za pohoštění a doufáme, že budeme moci přijet i příští rok. Poděkování patří také rodičům dětí za pomoc při dopravě a organizaci vystoupení dětí.

IMG_1040.jpg

STAROČESKÉ MÁJE 2018

Chaloupecké „Staročeské máje“  se po roční pauze konaly v sobotu 12. května 2018, tentokrát pod vedením místní i přespolní mládeže. Zúčastnilo se jich celkem 48 tanečníků, z toho byly 3 kolony starších a 3 kolony dětí. Májovníky byli Adam Štěpnička a Eliška Chuchlerová za starší a za malé děti Terezka Vajnerová s Matějem Humlem. Tradiční česká beseda se tančila ve sportovním areálu na Chaloupkách. 

V sobotu ráno v 9 hodin vyšli starší májovníci  na zvaní po okolních osadách. Doprovázel je ozdobený vůz s koňmi pana Hermana a k tomu vyhrávala kapela Litavanka. Zvaní probíhalo ve výborné náladě a bylo  zakončeno asi v 15.30 hodin v hospodě na Chaloupkách.
Program na hřišti začínal v 17.00 hodin.
Úvod programu patřil Kecalovi v podání Tomáše Lysého, potom kapela zahrála sólo pro májovníky a po něm už přišla na řadu beseda. Po besedě následovalo porážení obou májí a chlapci mezi sebou svedli tradiční boj o špičky. Nakonec Kecal  společně s oběma májovnicemi vylosoval výherce obou májek, pro vítěze špiček Kubu Šlapáka a Vaška Kmenta pak zahrála Litavanka sólo. Tím skončil program na hřišti a májovníci i s kapelou odešli průvodem do hospody.  Od 20.00 hodin se potom konala v sále hostince na Chaloupkách májová veselice za doprovodu kapely SPEKTRUM.  

lidornam-x.gif
 
 
 

Obrovské poděkování za naprosto bezchybnou organizaci patří všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na zabezpečení Májů, všem občanům Chaloupek a okolních obcí za každý  finanční obnos, kterým přispěli májovníkům, za jejich vstřícnost, ochotu a podporu, a dále Obecnímu úřadu Chaloupky za příspěvek na zapůjčení krojů pro májovníky. Největší poděkování patří jako vždycky májovníkům - za skvěle zatančenou besedu a za jejich chuť a nadšení pokračovat v téhle tradici. 

IMG_0890.JPG

VÝLET DOROSTENEK DO ZÁBAVNÍHO CENTRA TEP FAKTOR

Na středu 4. dubna 2018 připravila vedoucí Lenka Jandová pro družstvo dorostenek dlouho odkládaný výlet do zábavního centra TEP faktor v Chotilsku na Slapech. Bohužel i přesto se výletu mohlo zúčastnit pouze šest děvčat. Sraz byl v 9.00 hodin u hasičárny a jelo se hasičským Tranzitem.

Po příjezdu do TEP factoru se děvčata rozdělila do týmů po 3 osobách. Každý tým si vymyslel svůj název a obdržel herní čipy a karty. Po vysvětlení pravidel už mohla hra začít, děvčata vstoupila do jeskyně s 25 úkoly a pak už každý tým sám vstupoval do jednotlivých dveří a plnil jednotlivé úkoly. Přitom týmy sbíraly indicie a když posbíraly všechny, mohly otevřít truhlici s pokladem. 

V jeskyni jsme strávily celkem tři hodiny plné legrace a zábavy. A když nám pak řidič cestou domů zastavil ještě v restauraci na XXL pizzu, spokojenost z výletu byla dokonalá.

Recyklujte s hasici.bmp
banner-podporujeme-200x120.gif
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one