P1380208.jpg
 
 Hasičský sbor v Chaloupkách byl založen dne 22. dubna 1928 v hostinci p. Alberta Humla. Současně byl zvolen první výbor, který měl 14 funkcionářů, prvním starostou sboru se stal rolník Jan Moutelík. V současné době má členská základna 122 členů, z toho 60 mužů, 22 žen a 40 mladých hasičů. V požárním sportu soutěží družstva mužů, žen a "staré gardy". Sbor má také oddíl mladých hasičů "Plamínek", který byl založen v roce 2004, nyní ho tvoří družstva mladších žáků, starších žáků, dorostenek a dorostenců-jednotlivců.
  
 
P1320878.jpg
DSC_0598.jpg

SILVESTROVSKÝ POCHOD 2018
 

Dne 29. prosince 2018 jsme se již tradičně pokusili poshazovat kila nabraná přes vánoční svátky a vyrazili jsme na trdiční Silvestrovský pochod. Sešlo se nás celkem 24 lidí a tři psi. Vyrazili jsme od hasičárny přes hráz, okolo Záskaláku a po silnici k hradu Valdek. 

U hradu jsme lehce posvačili, prolezli hrad a vyrazili dále k Jindřichově skále, cestou jsme minuli malebný Valdecký rybník. Na ohništi u vyhlídky na Jindřišce jsme si opekli donesené buřtíky a odpočinuli si. Potom už jsme se vydali zpět k domovu, část se vydala po silnici a část přes pole do Neřežína a pak po silnici do Chaloupek. U hasičárny, kde jsme se rozloučili, jsme měli v nohách krásných 12 kilometrů. Dodatečně děkujeme za účast a přejeme všem mnoho štěstí do roku 2019.

47490283_1994345620647696_7191992014974484480_n.jpg

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 2018

V pátek 7. prosince 2018 se od 17 hodin konala v sále chaloupecké hospody tradiční „Mikulášská besídka“, kterou pro děti uspořádal místní Obecní úřad. Besídky se zúčastnilo celkem asi 30 dětí i dospělých z Chaloupek i okolních obcí, mezi nimi i někteří Plamínci, zejména ti nejmenší. 

Na úvod besídky bylo pro děti připraveno loutkové divadelní představení, po jeho skončení přišli do sálu Mikuláš dva čerti a po chvilce strašení se pustili do nadělování. Každé z přítomných dětí dostalo za básničku nebo písničku vánoční balíček se sladkostmi. 

20180922_132605.JPG

VÝLET DO AQUAPARKU V ČESTLICÍCH 2018
 

V pátek 23. listopadu 2018 jsme se s mladými hasiči vydali na již tradiční výlet do aqaparku v Čestlicích.  Pro děti je to forma odměny za předchozí úklid přírody a příkladnou reprezentaci sboru. Jelikož se výlet konal místo školního vyučování, těšily se děti dvojnásobně.

Po příchodu do bazénu se děti rozprchly na všechny strany a užívaly si hojně vodních radovánek. Nejvíc se jim jako obvykle líbilo na tobogánech, kdežto vedoucí relaxovali ve vířivkách, saunách a kavárnách. Kdo měl hlad nebo chuť, mohl využít místní restauraci nebo také zmrzlinový bar. Děti s vedoucími dováděly ve vodním ráji celý den, domů jsme dorazili okolo půl osmé. Také tentokrát se zájezdu zúčastnilo i několik rodičů, takže jsme bez problémů naplnili celý autobus. Dopravu nám pomohl zajistit Obecní úřad Chaloupky, neboť uhradil výdaj na autobus, který řídil Milan Pekárek.

43390246_1928951740521776_7439408429308837888_o.jpg

CHALOUPECKÁ STOPA 2018
 

V neděli dne 21. října 2018 se uskutečnil další ročník oblíbeného turistického pochodu Chaloupecká stopa. Přesně v osmé hodině ranní dorazili první účastníci a za chladného, ale jinak moc hezkého podzimního rána vyrazili od zahrádky chaloupecké restaurace na trasu pochodu. 

Na nových trasách dlouhých 18 701 stop (5,7 km), 39 042 stop (12 km) a 50 197 stop (15,3 km) jim měla pomoci jen mapka a tatranka, které dostali na startu. Zbytek už byl na nich. Jako každým rokem si účastníci mohli trasu vybrat sami až těsně na místě rozcestníku cest. Po trase bylo rozmístěno 7 kontrolních stanovišť s tématem „Výročí 100 let Československa“, jež museli účastníci najít a zapsat název stanoviště do mapky. Stanoviště byly: KS1 - 1918 Vznik Československa, KS2 - 1935-1938 Pohraniční opevnění, KS3 - 5. května 1945 Pražské povstání, KS4 - 1978 – První Čech ve vesmíru, KS5 - 1968 Pražské jaro, KS6 - 1. ledna 1993, KS7 - 2018 Výročí vzniku Československa.  
Počasí nám letos celkem přálo a pochodu se letos zúčastnilo 90 lidí, 11 psů a 5 kočárků. Po úspěšném absolvování pochodu jsme se opět sešli u hospody, kde účastníci dostali pamětní listinu, upekli si buřty a dali si horký čaj. Zde si účastníci po dlouhé cestě odpočali u ohně a v 15:30 téhož dne byl pochod oficiálně ukončen.

IMG_4101.JPG
UKONČENÍ SEZONY 2017-2018

O posledním červnovém víkendu 27. - 28. června víkendu jsme se v našem sboru rozloučili s právě uplynulou a velmi úspěšnou sezónou. Sraz dětí byl v sobotu 27. června v 10.00 hodin u hasičské zbrojnice, kde jsme měli původně stanovat, ale počasí nám nepřálo, a tak jsme díky vstřícnosti pana starosty nakonec mohli přespat na obecním úřadě. 

Poté, co si děti uložily věci a připravily nocleh, se všichni přesunuli na hřiště, kde David Jílek s ostatními vedoucími připravil novou hrou na motivy TFA. Celé odpoledne jsme se bavili a zkoušeli jednotlivé disciplíny na prověření fyzické kondice, které se dětem moc líbila a rozhodně to nebylo naposledy, co jsme tuto hru vyzkoušeli. Večer jsme opékali buřty, slavnostně pasovali na starší žáky a dorostence ty, kterých se to týkalo a den jsme zakončili bojovkou pro mladší žáky, kterou všichni krásně zvládli.
V neděli se konal miniturnaj ve fotbálku, který také měl velký úspěch a děti moc bavil. Po obědě jsme se již rozloučili a rozešli se do svých domovů. Ještě jednou moc děkujeme za azyl na obecním úřadě, dětem moc děkujeme za celoroční snahu, docházku a disciplínu, přejeme dětem i rodičům krásné prázdniny a moc se těšíme na každoroční Smetanku.

IMG_2783.jpg
DĚTSKÝ DEN 2018

V pátek 1. června a v sobotu 2. června se výbor sboru rozhodl uspořádat pro malé hasiče i ostatní děti oslavu dětského dne. Ta se mohla uskutečnit jen proto, že jsme měli volný víkend, v němž nebyla žádná soutěž. Akce proběhla ve spolupráci s členy FK Chaloupky, kteří po oba dva dny zajišťovali stánek s občerstvením, a s Obecním úřadem Chaloupky, který zorganizoval zejména páteční letní kino.

V pátek večer bylo na programu pojízdné letní kino, začátek promítání byl ve 21.30 hodin a diváci mohli zhlédnout film "Jumanji - vítejte v džungli". Tato novinka přilákala do sportovního areálu v Chaloupkách přes stovku dětí i dospělých nejen z Chaloupek, ale i z okolních obcí. 
Druhý den v sobotu se od 13 hodin konalo na hřišti zábavné odpoledne plné her a soutěží pro děti. Byly zde dva skákací hrady, které nám bezplatně zapůjčil Mikroregion Hořovicka, a dále několik stanovišť, na nichž si děti i dospělí mohli vyzkoušet své dovednosti. Za každé splnění úkolu dostaly děti sladkost za odměnu. Bohužel účast byla malá, přišlo celkem asi 25 dětí a některých rodičů, takže celá akce připravovaná hlavně pro místní zřejmě nevzbudila takový zájem, což byla určitě škoda.
Nicméně ti, co přišli, si užili spoustu zábavy a legrace za krásného počasí a určitě nelitovali.

IMG_1504.jpg
„MÁJOVÉ POSEZENÍ" V DOMOVĚ NA VÝSLUNÍ V HOŘOVICÍCH

Ve čtvrtek 24. května 2018 se v Domově Na Výsluní v Hořovicích uskutečnilo „Májové posezení", které zde probíhá každým rokem, a naši nejmenší májovníci dostali opět pozvání, aby přijeli zatančit besedu obyvatelům domova. Vystoupení se konalo v 15 hodin a zúčastnily se ho dvě kolony nejmenších dětí. 

Letos nám počasí bohužel nepřálo, děti musely tančit ve vnitřním vestibulu. V domově panovala výborná nálada, k poslechu hrála živá kapela a pro seniory bylo připraveno pohoštění. Malí tanečníci zvládli svoje vystoupení na výbornou, tančila se česká i moravská beseda a děti za obě sklidily velký potlesk. Kromě toho dostaly ještě občerstvení - klobásy, limonádu a koláč. Děkujeme všem zaměstnancům domova za vlídné přijetí a za pohoštění a doufáme, že budeme moci přijet i příští rok. Poděkování patří také rodičům dětí za pomoc při dopravě a organizaci vystoupení dětí.

IMG_1040.jpg

STAROČESKÉ MÁJE 2018

Chaloupecké „Staročeské máje“  se po roční pauze konaly v sobotu 12. května 2018, tentokrát pod vedením místní i přespolní mládeže. Zúčastnilo se jich celkem 48 tanečníků, z toho byly 3 kolony starších a 3 kolony dětí. Májovníky byli Adam Štěpnička a Eliška Chuchlerová za starší a za malé děti Terezka Vajnerová s Matějem Humlem. Tradiční česká beseda se tančila ve sportovním areálu na Chaloupkách. 

V sobotu ráno v 9 hodin vyšli starší májovníci  na zvaní po okolních osadách. Doprovázel je ozdobený vůz s koňmi pana Hermana a k tomu vyhrávala kapela Litavanka. Zvaní probíhalo ve výborné náladě a bylo  zakončeno asi v 15.30 hodin v hospodě na Chaloupkách.
Program na hřišti začínal v 17.00 hodin.
Úvod programu patřil Kecalovi v podání Tomáše Lysého, potom kapela zahrála sólo pro májovníky a po něm už přišla na řadu beseda. Po besedě následovalo porážení obou májí a chlapci mezi sebou svedli tradiční boj o špičky. Nakonec Kecal  společně s oběma májovnicemi vylosoval výherce obou májek, pro vítěze špiček Kubu Šlapáka a Vaška Kmenta pak zahrála Litavanka sólo. Tím skončil program na hřišti a májovníci i s kapelou odešli průvodem do hospody.  Od 20.00 hodin se potom konala v sále hostince na Chaloupkách májová veselice za doprovodu kapely SPEKTRUM.  

lidornam-x.gif
 
 
 

Obrovské poděkování za naprosto bezchybnou organizaci patří všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na zabezpečení Májů, všem občanům Chaloupek a okolních obcí za každý  finanční obnos, kterým přispěli májovníkům, za jejich vstřícnost, ochotu a podporu, a dále Obecnímu úřadu Chaloupky za příspěvek na zapůjčení krojů pro májovníky. Největší poděkování patří jako vždycky májovníkům - za skvěle zatančenou besedu a za jejich chuť a nadšení pokračovat v téhle tradici. 

IMG_0890.JPG

VÝLET DOROSTENEK DO ZÁBAVNÍHO CENTRA TEP FAKTOR

Na středu 4. dubna 2018 připravila vedoucí Lenka Jandová pro družstvo dorostenek dlouho odkládaný výlet do zábavního centra TEP faktor v Chotilsku na Slapech. Bohužel i přesto se výletu mohlo zúčastnit pouze šest děvčat. Sraz byl v 9.00 hodin u hasičárny a jelo se hasičským Tranzitem.

Po příjezdu do TEP factoru se děvčata rozdělila do týmů po 3 osobách. Každý tým si vymyslel svůj název a obdržel herní čipy a karty. Po vysvětlení pravidel už mohla hra začít, děvčata vstoupila do jeskyně s 25 úkoly a pak už každý tým sám vstupoval do jednotlivých dveří a plnil jednotlivé úkoly. Přitom týmy sbíraly indicie a když posbíraly všechny, mohly otevřít truhlici s pokladem. 

V jeskyni jsme strávily celkem tři hodiny plné legrace a zábavy. A když nám pak řidič cestou domů zastavil ještě v restauraci na XXL pizzu, spokojenost z výletu byla dokonalá.

Recyklujte s hasici.bmp
banner-podporujeme-200x120.gif
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one