P1380208.jpg
 
 Hasičský sbor v Chaloupkách byl založen dne 22. dubna 1928 v hostinci p. Alberta Humla. Současně byl zvolen první výbor, který měl 14 funkcionářů, prvním starostou sboru se stal rolník Jan Moutelík. V současné době má členská základna 116 členů, z toho 61 mužů, 23 žen a 32 mladých hasičů. V požárním sportu soutěží družstva mužů, žen a "staré gardy". Sbor má také oddíl mladých hasičů "Plamínek", který byl založen v roce 2004, nyní ho tvoří družstva mladších žáků, starších žáků a dorostenek.
  
 
P1320878.jpg

Staročeské máje

STAROČESKÉ MÁJE V CHALOUPKÁCH 2018
Chaloupecké „Staročeské máje“  se letos konaly v sobotu 28. května a zúčastnilo se jich celkem 48 tanečníků, z toho byly 3 kolony starších a 3 kolony dětí. Májovníci byli Kamila Duchková a Honza Karásek za starší a za malé děti Jana Pekárková s Kubou Kubačákem. I tentokrát se na chaloupeckém hřišti tančily dvě besedy – česká i moravská.
V sobotu ráno v 9 hodin vyšli starší májovníci  na zvaní po okolních osadách. Doprovázel je ozdobený vůz s koňmi pana Hermana a k tomu vyhrávala kapela Litavanka. Zvaní probíhalo ve výborné náladě a bylo  zakončeno asi v 15.30 hodin v hospodě na Chaloupkách.
Program na hřišti začínal v 17.00 hodin. Úvod programu patřil Kecalovi v podání p. Libora Dbalého, potom kapela zahrála sólo pro májovníky a po něm už přišly na řadu obě besedy. Po besedách následovalo porážení obou májí a chlapci mezi sebou svedli tradiční boj o špičky. Nakonec  Kecal  společně s oběma májovnicemi vylosoval výherce obou májek, pro vítěze špiček Bohouška Cízu a Vaška Kmenta pak zahrála Litavanka sólo. Tím skončil program na hřišti a májovníci i s kapelou odešli průvodem do hospody.  Od 20.00 hodin se potom konala v sále hostince na Chaloupkách májová veselice za doprovodu kapely SEPARACE. 

 
lidornam-x.gif
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci a zabezpečení Májů, všem občanům Chaloupek a okolních obcí za každý  finanční obnos,  kterým přispěli májovníkům,  za jejich vstřícnost, ochotu a podporu. Děkujeme Obecnímu úřadu Chaloupky za finanční příspěvek na zapůjčení krojů pro májovníky. Největší poděkování patří jako vždycky májovníkům - starším především za naprosto pohodové zvaní a všem společně patří poklona za to, jak skvěle si nacvičili a zatančili obě besedy. 
 
 
P1320547.JPG
P1320609.JPG
P1320544.JPG
P1320612.JPG
P5280056.JPG
IMG_1200.JPG
P5280016.JPG
P1320625.JPG
Recyklujte s hasici.bmp
hasici_titul.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one