P1380208.jpg
 
 Hasičský sbor v Chaloupkách byl založen dne 22. dubna 1928 v hostinci p. Alberta Humla. Současně byl zvolen první výbor, který měl 14 funkcionářů, prvním starostou sboru se stal rolník Jan Moutelík. V současné době má členská základna 116 členů, z toho 61 mužů, 23 žen a 32 mladých hasičů. V požárním sportu soutěží družstva mužů, žen a "staré gardy". Sbor má také oddíl mladých hasičů "Plamínek", který byl založen v roce 2004, nyní ho tvoří družstva mladších žáků, starších žáků a dorostenek.
  
 
P1320878.jpg
80. HASIČSKÝ BÁL
P1310379.JPG
V sobotu dne 27. února 2016 se v sále hostince na Chaloupkách konala každoroční tradiční akce hasičů - jubilejní 80. hasičský bál. Začátek byl ve 20.00 hodin, k tanci a poslechu hrála kapela HEJBAND Jiřího Hejtmánka, vstupné bylo 100,- Kč. Zábava přilákala 90 platících návštěvníků.
Již předchozí neděli 21. února obešli hasiči s pozvánkami Chaloupky a okolní osady, aby na bál osobně pozvali všechny občany. Děkujeme tímto všem, kteří na hasičský bál přispěli jakoukoliv částkou. Vážíme si důvěry, kterou občané k organizaci hasičů v Chaloupkách mají. 

 
Součástí bálu byla tradičně bohatá tombola. O tu se tradičně staraly Míša Jandová a Míša Jílková, lístky u pokladny prodával Milan Janda. Letos se nám sešlo 220 cen, které věnovali např. p. Miloslav Smetana (3 poukazy na vyhlídkový let), dále p. Miloš Kment (občerstvení v hospodě), HZS Hlavního města Praha, p. Tomáš Fairaisl, p. Vladimír Ungr, p. Miroslav Mraček, p. František Charvát, p. Jana Hejtmánková a další. Hasičský sbor nakoupil ze svých prostředků salámy, tlačenky, vína a okurky, spoustu dalších cen věnovali členové SDH i ostatní občané (např. knihy, čepice, kalendáře, trička, vína nebo skleničky). Děkujeme tímto všem, kteří nám do tomboly přispěli.
V salonku byla pro návštěvníky bálu otevřená šatna. Poděkování patří šatnářce Marcele Špatenkové, která nám tradičně pomáhá tuto službu zabezpečit. Výtěžek ze šatny byl předán do pokladny sboru a bude použitý na potřeby malých Plamínků.
Poděkování patří také p. Františkovi Humlovi a p. Václavovi Matějkovi, kteří nám již po několik let zajišťují službu u pokladny, a pořadatelům za spolehlivé zvládnutí pořádku při zábavě. Doufáme, že se letošní bál návštěvníkům líbil, o čemž svědčí i to, že se nikomu nechtělo domů. Pak už pořadatelům zbývalo jen uklidit sál, aby byl připravený na druhý den pro dětský maškarní rej.

 
DĚTSKÝ REJ MASEK
P1310441.JPG
Následující den po bálu, tedy v neděli 28. února 2016, se od 14 hodin konal tradiční maškarní rej pro děti. Do vyzdobeného sálu v hospodě přišlo asi 50 dětí z Chaloupek i okolních obcí v doprovodu rodičů a prarodičů. Vstupné bylo dobrovolné, každé z dětí dostalo u pokladny balónek a sušenku, rozdávaly se také pexesa, omalovánky nebo vystřihovánky. Všechny drobné dárky dětem rozdávali Vladimír Chvojka a Milan Janda, kterým pomáhala tři děvčata - Monika Štrenclová, Katka Vurmová a Denisa Sluková. Pořadatelskou službu si vzal na starost Milan Pekárek. Také tentokrát byla pro děti i rodiče otevřena šatna, kterou letos zajišťovaly Míša Jílková a Míša Jandová. 
Děti, které přišly převlečené za princezny, víly, vodníky, piráty, čarodějnice, berušky, námořníky a jiné pohádkové a filmové postavy nebo i bez masek, vesele dováděly při hudbě p. Libora Dbalého a Karla Štochla. I v letošním roce byl součástí zábavného odpoledne pan vodník, který měl pro děti opět připraveno spoustu her a soutěží. Děti byly programem nadšené a s radostí se do soutěží zapojovaly. Hrálo se, soutěžilo a tancovalo až do 17 hodin. 
Novinkou byla letos tvořivá dílna pro děti, kterou v salonku uspořádala Monika Charvátová. Děti si zde mohly vyrobit sypané obrázky a vyzkoušet si další výtvarné techniky. Součástí dílničky byl i prodej dekoračních předmětů a velikonočních výrobků.


 
Výbor SDH Chaloupky tímto děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěchu obou akcí, ať už přispěli finanční částkou, věcnou cenou do tomboly nebo pomáhali při organizaci a zabezpečení všech služeb. Výsledkem jejich práce je nemalý finanční obnos do pokladny sboru, který bude použitý na činnost hasičů, zejména malých Plamínků. 
 
Recyklujte s hasici.bmp
hasici_titul.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one