P1380208.jpg
 
 Hasičský sbor v Chaloupkách byl založen dne 22. dubna 1928 v hostinci p. Alberta Humla. Současně byl zvolen první výbor, který měl 14 funkcionářů, prvním starostou sboru se stal rolník Jan Moutelík. V současné době má členská základna 122 členů, z toho 60 mužů, 22 žen a 40 mladých hasičů. V požárním sportu soutěží družstva mužů, žen a "staré gardy". Sbor má také oddíl mladých hasičů "Plamínek", který byl založen v roce 2004, nyní ho tvoří družstva mladších žáků, starších žáků, dorostenek a dorostenců-jednotlivců.
  
 
P1320878.jpg
ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH A ROZHODČÍCH
P1340890.JPG
 
Okresní sdružení hasičů Beroun a Okresní odborná rada mládeže uspořádala o víkendu 21. - 22. října 2017 dvoudenní školení vedoucích mládeže a rozhodčích v Cheznovicích v areálu Svatý Štěpán. Toto školení bylo určeno jednak novým zájemcům o práci vedoucích mládeže a rozhodčích, tak i těm stávajícím, kteří si chtěli obnovit kvalifikaci. Všichni se zde měli proškolit v nových pravidlech hry Plamen, podle Směrnice platné od 1.9.2016.
Jednotlivé disciplíny hry Plamen - ZPV, zdravovědu, štafety, požární útok včetně disciplín CTIF školili především vedoucí ze Zaječova, kteří s nimi mají bohaté zkušenosti. 

Celková účast našeho sboru zahrnovala 3 rozhodčí a 10 vedoucích, ať už to byli zájemci o obnovení školení či šlo o zájemce nové. Z našeho sboru se zúčastnili Milan Pekárek, Petr Janda, David a Alena Jílkovi, David Štrencl, Pavel Procházka, Petr Procházka, Lukáš Burda, Tomáš Šlapák a Lenka Jandová. 

Program školení začínal již v sobotu ráno, kdy byla přednášena jak ryze hasičská témata, jako například obecné podmínky hry Plamen, zdravověda či pedagogika a psychologie. Poté následovala pauza na oběd a poté už (až do konce školení) následoval výklad jednotlivých disciplín hry Plamen a celoroční soutěže dorostu, a to i za přispění našich hasičů Milana Pekárka a Petra Jandy. Posluchači školení zde byli seznámeni se štafetou požárních dvojic, závodem požárnické všestrannosti, štafetovými běhy 4x60 m a CTIF, a požárními útoky, klasickým i CTIF. V rámci celoroční činnosti dorostu byly představeny tyto disciplíny: závod požárnické všestrannosti, štafeta 4x100 m, běh na 100 m s překážkami, požární útok a dvojboj. V rámci některých disciplín proběhly i praktické ukázky, ovšem z hlediska materiálu a počasí nemohly proběhnout ukázky všech disciplín, ale pouze těch nejméně problematických. I přesto ale bylo školení velice přínosné jak poznatky ze směrnic pro hru Plamen, tak i zkušenostmi sdílenými s ostatními rozhodčími a vedoucími našeho okresu. A co je důležité, všichni naši rozhodčí a vedoucí byli úspěšně proškoleni sepsáním zkušebního testu na požadované minimum. Teorie, nová pravidla a hodnocení jednotlivých disciplín spolu s promítáním instruktážních videí byly na programu v sobotu, v neděli dopoledne proběhly praktické ukázky ( vedoucí si vyzkoušeli hlavně uzlování a rozhodčí se zaměřili na kontrolu soutěžního materiálu ). Na závěr byly provedeny závěrečné testové zkoušky, které museli složit jak vedoucí, tak především rozhodčí. Z našeho sboru je úspěšně složili všichni zúčastnění. Školení bylo ukončeno asi v 15.30 hodin.

Recyklujte s hasici.bmp
banner-podporujeme-200x120.gif
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one