P1380208.jpg
 
 Hasičský sbor v Chaloupkách byl založen dne 22. dubna 1928 v hostinci p. Alberta Humla. Současně byl zvolen první výbor, který měl 14 funkcionářů, prvním starostou sboru se stal rolník Jan Moutelík. V současné době má členská základna 116 členů, z toho 61 mužů, 23 žen a 32 mladých hasičů. V požárním sportu soutěží družstva mužů, žen a "staré gardy". Sbor má také oddíl mladých hasičů "Plamínek", který byl založen v roce 2004, nyní ho tvoří družstva mladších žáků, starších žáků a dorostenek.
  
 
P1320878.jpg
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA 2016
P1310210.JPG
Výbor SDH Chaloupky svolal svoji výroční valnou hromadu na  sobotu 16. ledna 2016 od 18 hodin do sálu hostince na Chaloupkách. Tohoto jednání se zúčastnilo celkem 26 členů sboru (z toho 13 členů výboru), 27  Plamínků a 23 hostů (zástupci okolních sborů, zástupci OÚ Chaloupky, někteří sponzoři a rodiče dětí). Jednání naší valné hromady navštívil také zástupci Okresního sdružení v Berouně - člen výkonného výboru p. Bohuslav Vokáč z SDH Komárov a členka odborné rady mládeže p. Ivana Skácelová z SDH Zaječov.
Valnou hromadu zahájil jednatel sboru Milan Janda a seznámil všechny přítomné s programem. Po tomto úvodu následovaly zprávy funkcionářů. 
Hlavní zprávu o činnosti našeho sboru v roce 2015 přečetl Milan Pekárek, následovala zpráva velitele, v níž opět Milan Pekárek informoval o činnosti JSDH a o účasti družstev mužů a žen v hasičských soutěžích. Dalším řečníkem byl vedoucí malých Plamínků Petr Janda, který ve své zprávě nezapomněl vyzdvihnout všechny úspěchy malých hasičů v loňském roce a také poděkoval všem sponzorům za poskytnutou finanční podporu.
Potom už přišel na řadu sbor dětí, které si pro účastníky valné hromady připravily hudební vystoupení. Celkem jedenáct mladších i starších žáků zazpívalo pět písniček,  při kterých je doprovodily hrou na kytaru Denisa Sluková a Jana Pekárková. Aparaturu k jejich hudební produkci zapůjčil Karel Štochl.
Dalším bodem na programu valné hromady bylo hospodaření sboru. Zprávu o hospodaření sboru předložila hospodářka Lenka Jandová, poté předložil zprávu revizní komise Vladimír Chvojka. Revizní komise neshledala v účetnictví sboru žádné závady.

 
Po zprávách funkcionářů přišlo na řadu ocenění nejlepších Plamínků v celoroční oddílové soutěži jednotlivců za sezónu 2014/2015. Všichni Plamínci dostali za celoroční činnost diplom, čokoládu a drobné dárky, první tři ještě medaili a malý pohár. Diplom a drobné ceny za účast dostaly i děti, které přišly do oddílu až na podzim a nezúčastnily se tedy hodnoceného ročníku. Medaile a ceny předávali dětem jejich vedoucí Milan Pekárek, Petr Janda a Pavel Procházka.
Výsledky – mladší žáci
1.      Huml Matěj      
2.      
Huml Marek 
3.      
Sluka Michal      
4.      Šlapák Jakub
5.      
Štochl Karel      
6.      
Pekárek Ondřej
6.      
Šlapák Jan
7.      Tuček Matěj             
8.      Vlček Václav      
9.      
Fairaisl Václav 
10.    Tenora Jonáš
            
11.    
Kubačák Adam       
12.    
Mudra Ladislav        
 
Výsledky – starší žáci :
1.      
Štrenclová Monika     
2.      Pekárková Jana
3.      Sluková Denisa 
4.      
Vurmová Kateřina
5.      Hoskovcová Anna     
6.      Lukešová Natálie
6.      Kubačák Jakub                  
8.      Březovská Jana       
9.      Chvátal Marek
10.    Čechovská Sandra             

  
Výsledky – dorostenci a dorostenky
1.    Burda Lukáš       
2.    Jelen Petr       
3.    Vildman David        
4.    Fairaisl Ladislav      
5.    Štrencl David              
5.    Šlapák Tomáš
7.    Plecitá Tereza               
8.    Karel František    
9.    Procházka Petr

 
Noví  členové od září 2014 : 
Šlapák Jan
Kubrycht Štěpán
Sábel Lukáš
Lukešová Amálie
Dostálová Eliška

 
Po vyhodnocení oddílové soutěže proběhlo ještě předání cen za umístění v krajském kole soutěže „Požární ochrana očima dětí 2015“. Oceněna byla naše dorostenka – Tereza Plecitá, která se se svojí prací umístila na krásném 2. místě v kategorii L 4. KSH věnovalo Tereze diplom a drobné věcné ceny, které jí předala členka ORM p. Ivana Skácelová.
V diskusi pak vystoupili zástupci sborů z Komárova, Oseka, Hvozdce, Zaječova a Jiviny,  aby pozdravili jednání naší valné hromady, za Obecní úřad Chaloupky promluvil p. Libor Dbalý. Tím byl program valné hromady u konce a následovalo schválení návrhu usnesení, který valné hromadě předložil Pavel Procházka. Na závěr valné hromady bylo všem přítomným podáno občerstvení a pak následovala volná zábava.

 
Recyklujte s hasici.bmp
hasici_titul.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one